Акушерско-гинекологическая помощь - Кулаков В.И. - Практическое руководство

Скачать бесплатно книгу «Акушерско-гинекологическая помощь» Кулаков В.И.Год выпуска: 2000

Автор: Кулаков В.И.

Жанр: Акушерство, гинекология

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: В руководстве представлены наиболее важные разделы организации акушерско-гинекологической помощи (амбулаторной и стационарной), новое положение о женской консультации, современные алгоритмы обследования беременных в условиях женской консультации и даны конкретные рекомендации по наблюдению за беременными с учетом состояния из здоровья, изложены основные принципы подготовки беременной к родам.
Дневные стационары — одна из важных форм акушереко-гинекологической помощи, организационные аспекты этого вила помощи отражены в руководстве.
Подробнее

Смерть мозга - Уолкер А.Э. - Практическое пособие

Скачать бесплатно книгу «Смерть мозга» Уолкер А.Э.Год выпуска: 1988

Автор: Уолкер А.Э.

Жанр: Реаниматология

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: В настоящем, третьем, издании книги «Смерть мозга» особое внимание уделено не только новым положениям в диагностике смерти мозга, но также реакции общественности и представителей различных профессий на меняющиеся представления о смерти. Хотя основные понятия, относящиеся к смерти мозга, безусловно, заслуживают доверия, многие врачи, даже невропатологи и нейрохирурги, не решаются использовать критерии смерти мозга при установлении факта смерти больного.
Подробнее

Невідкладні стани в педіатрії - Волосовець О.П. - Навчальний посібник

Скачати безкоштовно навчальний посібник «Невідкладні стани в педіатрії», Волосовець О.П.Год выпуска: 2008

Автор: О.П. Волосовець, Ю.В. Марушко

Жанр: Педіатрія

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Описание: У 2005 році Україна приєдналася до Болонського процесу. Зараз майже всі країни Європи об'єдналися у спільному прагненні створити єдиний загальноєвропейський простір вищої освіти та науки з метою їх удосконалення.
В Європейських навчальних планах медичної освіти є значне превалювання самостійної роботи в медичних університетах Європи. Отже, дуже важливою є проблема якісної організації самостійної роботи студентів, що навчаються у вітчизняних вузах, її навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення. У цьому плані важливим є видання допоміжних навчальних матеріалів та довідників.
Подробнее

Гінекологічна патологія - Запорожан В.М. - Атлас - Навчальний посібник

Скачати безкоштовно навчальний посібник «Гінекологічна патологія», Запорожан В.М.Год выпуска: 2002

Автор: Запорожан В.М., Цегельський М.Р.

Жанр: Хірургія

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Взаємозв'язок між клінічною, гістологічною та імуноцитохімічною патологією є надзвичайно важливим у будь-якій галузі медицини. Гістологічну патологію слід вважати фундаментальною основною дисципліною, що уможливлює діагностику захворювань різних органів, передусім пухлин, та визначає способи їх лікування. Гістопатологічні дослідження є необхідним лабораторним забезпеченням у клінічній практиці, а їх невірна інтерпретація може призводити до непередбачених ускладнень.
Подробнее

Загальна хірургія. Вибрані лекції - Дмитрієв Б. І. - Навчальний посібник

Скачати безкоштовно навчальний посібник «Загальна хірургія», Дмитрієв Б. І.Год выпуска: 1999

Автор: Б. І. Дмитрієв

Жанр: Хірургія

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Описание: У навчальному посібнику з загальної хірургії, підготовленому викладачами кафедри загальної хірургії Одеського державного медичного університету, зроблена спроба об'єднати всі теми лекційного курсу, які раніше викладалися в декількох підручниках і посібниках. Це дає змогу студентам та інтернам мати повне уявлення про курс загальної хірургії. Основні положення викладені за темами з урахуванням наукових і практичних досягнень останніх років. Автори прагнули розширити уявлення студентів про історію розвитку хірургії як дисципліни. Значні доповнення внесені в розділи: догляд за хворими, переливання крові, хірургічна інфекція, знеболювання та інші, котрі зазнали змін на основі новітніх наукових і практичних досягнень.
Подробнее