Архив публикаций

Акушерско-гинекологическая помощь - Кулаков В.И. - Практическое руководство

Скачать бесплатно книгу «Акушерско-гинекологическая помощь» Кулаков В.И.Год выпуска: 2000

Автор: Кулаков В.И.

Жанр: Акушерство, гинекология

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: В руководстве представлены наиболее важные разделы организации акушерско-гинекологической помощи (амбулаторной и стационарной), новое положение о женской консультации, современные алгоритмы обследования беременных в условиях женской консультации и даны конкретные рекомендации по наблюдению за беременными с учетом состояния из здоровья, изложены основные принципы подготовки беременной к родам.
Дневные стационары — одна из важных форм акушереко-гинекологической помощи, организационные аспекты этого вила помощи отражены в руководстве.

Смерть мозга - Уолкер А.Э. - Практическое пособие

Скачать бесплатно книгу «Смерть мозга» Уолкер А.Э.Год выпуска: 1988

Автор: Уолкер А.Э.

Жанр: Реаниматология

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: В настоящем, третьем, издании книги «Смерть мозга» особое внимание уделено не только новым положениям в диагностике смерти мозга, но также реакции общественности и представителей различных профессий на меняющиеся представления о смерти. Хотя основные понятия, относящиеся к смерти мозга, безусловно, заслуживают доверия, многие врачи, даже невропатологи и нейрохирурги, не решаются использовать критерии смерти мозга при установлении факта смерти больного.

Невідкладні стани в педіатрії - Волосовець О.П. - Навчальний посібник

Скачати безкоштовно навчальний посібник «Невідкладні стани в педіатрії», Волосовець О.П.Год выпуска: 2008

Автор: О.П. Волосовець, Ю.В. Марушко

Жанр: Педіатрія

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Описание: У 2005 році Україна приєдналася до Болонського процесу. Зараз майже всі країни Європи об'єдналися у спільному прагненні створити єдиний загальноєвропейський простір вищої освіти та науки з метою їх удосконалення.
В Європейських навчальних планах медичної освіти є значне превалювання самостійної роботи в медичних університетах Європи. Отже, дуже важливою є проблема якісної організації самостійної роботи студентів, що навчаються у вітчизняних вузах, її навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення. У цьому плані важливим є видання допоміжних навчальних матеріалів та довідників.

Гінекологічна патологія - Запорожан В.М. - Атлас - Навчальний посібник

Скачати безкоштовно навчальний посібник «Гінекологічна патологія», Запорожан В.М.Год выпуска: 2002

Автор: Запорожан В.М., Цегельський М.Р.

Жанр: Хірургія

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Взаємозв'язок між клінічною, гістологічною та імуноцитохімічною патологією є надзвичайно важливим у будь-якій галузі медицини. Гістологічну патологію слід вважати фундаментальною основною дисципліною, що уможливлює діагностику захворювань різних органів, передусім пухлин, та визначає способи їх лікування. Гістопатологічні дослідження є необхідним лабораторним забезпеченням у клінічній практиці, а їх невірна інтерпретація може призводити до непередбачених ускладнень.

Загальна хірургія. Вибрані лекції - Дмитрієв Б. І. - Навчальний посібник

Скачати безкоштовно навчальний посібник «Загальна хірургія», Дмитрієв Б. І.Год выпуска: 1999

Автор: Б. І. Дмитрієв

Жанр: Хірургія

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Описание: У навчальному посібнику з загальної хірургії, підготовленому викладачами кафедри загальної хірургії Одеського державного медичного університету, зроблена спроба об'єднати всі теми лекційного курсу, які раніше викладалися в декількох підручниках і посібниках. Це дає змогу студентам та інтернам мати повне уявлення про курс загальної хірургії. Основні положення викладені за темами з урахуванням наукових і практичних досягнень останніх років. Автори прагнули розширити уявлення студентів про історію розвитку хірургії як дисципліни. Значні доповнення внесені в розділи: догляд за хворими, переливання крові, хірургічна інфекція, знеболювання та інші, котрі зазнали змін на основі новітніх наукових і практичних досягнень.

Руководство по анестезиологии - Бунятян А.А. - Практическое пособие

Скачать бесплатно книгу «Руководство по анестезиологии» Бунятян А.А.Год выпуска: 1994

Автор: А.А. Бунятян

Жанр: Анестезиология

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Выход в свет настоящего руководства заставляет мысленно окинуть взором трудный путь, пройденный отечественной анестезиологией за 40 лет.
Зародившись в середине 50-х годов в крупных хирургических центрах Москвы, Ленинграда, Киева и др., анестезиология организационно оформилась в самостоятельную специальность и начала планомерно и интенсивно развиваться в 60-х годах. Этому способствовали пионеры новой специальности, стремившиеся передать опыт молодым анестезиологам, число которых быстро росло. Учебники и справочники, десятки монографий, сотни диссертаций, тысячи статей заложили фундамент первого руководства по анестезиологии для врачей, написанного коллективом ведущих анестезиологов-реаниматологов (Руководство по анестезиологии. Под ред. Т.М. Дарбиняна, М., 1973).
Мы используем файлы cookie!
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...