Медицинская библиотека Booksmed
Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей - Л.Р. Шостакович-Корецька - Навчальний посібник
03.10.2010 15 489 0 Sancho_K

Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей - Л.Р. Шостакович-Корецька - Навчальний посібник

В закладки
Год выпуСкачати безкоштовно навчальний посібник «Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей», Л.Р. Шостакович-Корецька.ска: 2004

Автор: Л.Р. Шостакович-Корецька, Л.А. Дзяк, І.В. Будаева

Жанр: Iнфекційнi хвороби

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Минуле століття відзначилося значними успіхами у боротьбі з інфекційними захворюваннями: ліквідовані пандемії та епідемії особливо небезпечних хвороб, зменшилася захворюваність на такі інфекції, як кір, краснуха, правець завдяки впровадженню активної імунізації; антибіотикотерапія сприяла зменшенню септичних та тяжких форм бактеріальних інфекцій, поширились можливості діагностики багатьох інфекцій.
Досягнення інфектології дають надію на можливість ліквідації деяких інфекційних хвороб у майбутньому. За програмою ВООЗ передбачається ліквідувати правець новонароджених до 2005 року, кір — до 2010 року за умови проведення масової імунопрофілактики проти цих інфекцій. Реальним доказом ефективності вакцинопрофілактики стала ліквідація натуральної віспи у всьому світі (1980).
Минуле століття також ознаменувалось важливими досягненнями в сфері розробки нових засобів лікування, насамперед вірусних інфекцій (ВІЛ-інфекція, герпетичні інфекції), лабораторної діагностики (імуноферментний аналіз — 1965 p., полімеразна ланцюгова реакція - 1985 p.), широке використання яких поліпшило етіологічну розшифровку розповсюджених серед населення інфекцій (ГРВІ, ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити, кишкові інфекції та ін.). При багатьох нейроінфекціях ПЛР стала «золотим стандартом», який використовують замість біопсії мозкової тканини та звичайних методик виділення культур вірусів та бактерій. Результати ПЛР, отримані протягом останніх років, значно поширили можливості етіологічної діагностики інфекційних уражень ЦНС; а в окремих випадках (наприклад, при герпетичних ураженнях нервової системи) була доведена «атиповість» клінічного перебігу захворювання.
У наш час несприятливі екологічні та соціально-економічні обставини сприяють зростанню вторинних імунодефїцитних станів, поширенню таких захворювань серед дітей, як туберкульоз, ВІЛ-інфекція, герпетична інфекція, мікози. Зросла і частота уражень ЦНС при цих та інших інфекційних захворюваннях.
Інфекційні захворювання нервової системи — особливий розділ клінічної медицини. Різноманітність форм, тяжкість перебігу, можливість несприятливого кінця при нейроінфекціях потребують від лікаря екстреної діагностики і невідкладної терапії. Первинна клінічна діагностика нейроінфекцій здійснюється, як правило, лікарями загального профілю, отже, від їх професіональних знань та умінь залежить доля хворого.
Практичним лікарям потрібна інформація про стратегічні принципи етіологічної діагностики і терапії в стаціонарі, а також - практичні рекомендації щодо догоспітальної тактики ведення хворого. Саме такі міркування зумовили задум і план викладення матеріалу цього навчального посібника, який насамперед подає знання для майбутнього лікаря загальної практики.
Отже, актуальність теми навчального посібника обумовлена широким розповсюдженням інфекційних захворювань нервової системи у дітей, збільшенням росту захворюваності та летальності від цієї патології за останні роки, з одного боку, і необхідністю сформувати сучасні уявлення про ранню діагностику нейроінфекцій, стратегічну тактику етіологічної та патогенетичної терапії інфекційних захворювань ЦНС - з Іншого.
Навчальний посібник «Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей» призначений для студентів 5 і 6 курсів медичних вузів, а також — для педіатрів, інфекціоністів, неврологів, які зустрічаються з проблемою нейроінфекцій.
До основи роботи закладено принцип клініко-синдромальної діагностики, приділяється велика увага етіопатогенетич-ним аспектам формування нейроінфекцій у дітей. Важливе місце займають питання терапії нейроінфекцій.
Насамперед, визначені діагностичні критерії і терапевтична тактика щодо догоспітального нагляду хворого, принципи етіотропної і патогенетичної терапії нейроінфекцій у стаціонарі.
При роботі над посібником автори намагались використовувати найбільш нові, новаторські досягнення та iдеї, які накопичені світовою медициною останніми роками. В роботі подані такі розділи, які ще не в достатній мірі показані або зовсім відсутні у вітчизняних підручниках та керівництвах (діагностика та лікування нейроСНIДу, TORCH-інфекцій, паразитарні та протозойні, грибкові Інфекції ЦНС та ін.). Посібник містить таблиці, що ілюструють порядок проведення діагностичної або лікувальної процедур, проте не можуть замінити текстової частини розділів.
Автори сподіваються, що книга «Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей» буде сприяти підвищенню професійного рівня спеціалістів, ранньому та правильному встановленню діагнозу у хворих. Усі зауваження та побажання щодо подальшого покращення роботи автори приймуть з подякою.
Змiст навчального посібника
«Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей»

Етіологія та епідеміологія нейроінфекцій
Семіотика уражень нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей
Діагностика нейроінфекцій

 1. Оцінка лікворограми
 2. Етіологічна діагностика нейроінфекцій
 3. Нейроінструментальні дослідження
Принципи терапії інфекційних уражень нервової системи у дітей
 1. Етіотропна терапія при бактеріальних ураженнях ЦНС
 2. Противірусна терапія нейроінфекцій
 3. Терапія грибкових уражень ЦНС
 4. Принципи терапії невідкладних станів при нейроінфекціяхудітей
Менінгіти та менінгоенцефаліти у дітей
 1. Клініко-патогенетичні аспекти менінгітів та менінгоенцефалітів
 2. Класифікація менінгітів та менінгоенцефалітів
 3. Загальна клінічна діагностика менінгітів та менінгоенцефалітів у дітей
 4. Бактеріальні менінгіти
  1. Менінгококовий менінгіт
  2. Менінгококовий менінгіт з менінтококцемією
  3. Менінгіт, викликаний гемофільною паличкою (Афанасьєва-Пффейфера)
  4. Пневмококовий менінгіт
  5. Стафілококовий менінгіт
  6. Стрептококовий менінгіт
  7. Інфекція, спричинена стрептококами інших груп
  8. Менінгіт, спричинений Е. Coli та іншими грамнегативними бацилами
  9. Менінгіт, викликаний Pseudomonas aeruginosa
  10. Сальмонельозний менінгіт
  11. Лістеріозний менінгіт
 5. Серозні менінгіти бактеріальної та іншої (невірусної) етіології
  1. Ураження нервової системи при Лайм-Бореліозі у дітей
  2. Лептоспірозний менінгіт
  3. Туберкульозний менінгіт
  4. МІкоплазмозний менінгіт
  5. Орнітозний менінгіт
 6. Серозні менінгіти та менінтоенцефаліти вірусної етіології
  1. Ураження нервової системи, викликані ентеровірусами
  2. Ураження нервової системи, викликані вірусом паротиту
  3. Лімфоцитарний хоріоменінгіт
Параменінгеальні інфекції
Енцефаліти

 1. Первинні енцефаліти
  1. Кліщовий енцефаліт
  2. Епідемічний енцефаліт Економо (тип А)
 2. Вторинні енцефаліти і менінтоенцефаліти
  1. Енцефаліт при кору
  2. Енцефаліт при краснусі
  3. Енцефаліт при грипі та Інших ГРВІ
  4. Ураження нервової системи при герпетичних інфекціях
  5. Інфекція звичайного герпесу 1, 2 типів
  6. Інфекція, спричинена Varicella-zoster virus
  7. Інфекція, спричинена герпес-вірусом людини 6 типу
  8. Епштейн—Барр-вірусна інфекція
ПоствакцинальнІ ураження нервової системи у дітей
Поліомієліт та поліомієлітоподібні захворювання у дітей

 1. Поліомієліт
 2. Поліомієлітоподібні захворювання у дітей
Внутрішньоутробні інфекційні ураження ЦНС у новонароджених
 1. Цитомегаловірусна інфекція
 2. Токсоплазмозна інфекція
 3. Герпетична інфекція
 4. Краснушна інфекція
ІнфекцІйно-токсичні енцефалопатії
Неврологічні розлади при ВІЛ-інфекції у дітей
Протозойні і паразитарні ураження ЦНС у дітей

 1. Енцефаліт при набутому токсоплазмозі
 2. Ехінококоз мозку
 3. Трихінельозний менінгоенцефаліт
 4. Цистоцеркозний менінгоенцефаліт
 5. Ураження головного мозку при амебіазі
Грибкові ураження ЦНС у дітей
 1. Кандидомікозний менінгіт
 2. Аспергільозний менінгіт
 3. Бластомікозний менінгіт
 4. КриптококовиЙ менінгіт
Наслідки нейроінфекцій
Диспансерний нагляд за реконвалесцентами від нейроінфекцій

Література

Скачать книги по медицинеИнфекционные болезни – Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей - Л.Р. Шостакович-Корецька - Навчальний посібник
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Прокомментировать
Facebook Google
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Інфекційні хвороби - Чорновіл А.В. - Підручник
Год выпуска: 2010 Автор: Чорновіл А.В. Жанр: Інфекційні хвороби Формат: DjVu Качество: OCR Описание: У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб,
Основи мікробіології, вірусології та імунології - Люта В.А. - Навчальний посібник
Год выпуска: 2001 Автор: Люта В.А., Загорова Г.І. Жанр: Мікробіологія Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Описание: Навчальний посібник з мікробіології —
Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія) - Посохова К.А. - Навчальний посібник
Год выпу ска: 2005 Автор: Посохова К.А., Вікторов О.П. Жанр: Фармакологiя Формат: PDF Качество: OCR Описание: У навчальному посібнику наведено сучасні дані про механізми
Забыли пароль? Регистрация
Facebook Google