Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології - Давидович О.В. - Класифікації, препарати, схеми лікування

Скачати безкоштовно книгу «Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології», Давидович О.В.Год выпуска: 2005

Автор: Давидович О.В., Давидович Н.Я.

Жанр: Кардіологія

Формат: DjVu

Качество: Відскановані сторінки

Описание: У книзі «Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології» викладено сучасні дані про найновіші препарати, які використовують при лікуванні атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, гіпертонічної хвороби, гострих коронарних синдромів. Детально описано медикаменти, які застосовують для лікування аритмій. Уперше подано як INN (International Nonproprietari Names - міжнародні непатентовані назви), так і торгові назви препаратів, іх фармацевтичні фірми-виробники та форми випуску.
Висвітлення питань клінічної фармакології грунтується на короткому викладі основних, положень патоіогічноі фізіологи, біохімії, кардіології, сучасних класифікаціях серцево-судинних захворювань.
У кожному розділі книгі «Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології» подано основні відомості про механізми дії препаратів, іх фармакологічні особливості, фармакокінетику, взаємодію з ліками інших груп.
Книга призначена для кардіологів та терапевтів.
Зміст книги
«Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології»

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
Стенокардія
Клінічна класифікація ішемічної хвороби серця
Методи діагностики (за М Фрідом та С. Грайне, 1996)
Медикаментозні проби при ішемічній хворобі серця
НІТРАТИ ТА СИДНОНІМІНИ
Класифікація препаратів групи нітрогліцерину
Фармакологічні властивості нітратів
Фармакокінетичні особливості нітратів
Взаємодія з іншими лікарськими препаратами
Показання до призначення нітратів
Протипоказання
Побічні ефекти
Механізм розвитку толерантності до нітратів та методи її попередження
Нітрогліцерин
Форми нітрогліцерину для внутрішньовенного введення
Препарати нітрогліцерину тривалої дії для приймання всередину
Защічні (букальні) форми нітрогліцерину
Трансдермальні терапевтичні системи (ТТС)
Критерії ефективності нітратів
ПОХІДНІ СИДНОНІМІНІВ (підгрупа молсидоміну)
Диференційоване лікування нітратами та сиднонімінами стабільної стенокардії напруги
КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ?-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ
Фізіологічне значення р-адренорецепторів та клінічні ефекти при їх блокаді
Механізм дії р-адреноблокаторів
Класифікація р-адреноблокаторів
Класифікація р-адреноблокаторів залежно від тривалості дії
Фармакологічні особливості ?-адреноблокаторів
Фармакокінетичні особливості ?-адреноблокаторів
Взаємодія р-адреноблокаторів з іншими препаратами
Ефекти, обумовлені взаємодією ?-адреноблокаторів з іншими лікарськими середниками (О.М. Окороков, 1997)
Показання до призначення ?-адреноблокаторів у кардіології
Показання до призначення ?-адрекоблокаторів при інших захворюваннях
Побічні ефекти
Передозування ?-адреноблокаторів
Протипоказання до призначення р-адреноблокаторів
Практичні поради при призначенні р-адреноблокаторів хворим на стабільну стенокардію напруги
Синдром "відміни" при лікуванні р-адреноблокаторами
КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ
Фізіологічне значення іонів кальцію
Механізм дії антагоністів Са2+-каналів
Класифікація антагоністів Са2+-каналів
Фармакологічні властивості антагоністів кальцію
Порівняльна характеристика основних серцево-судинних ефектів антагоністів кальцію першого покоління
Фармакологічні особливості антагоністів кальцію
Фармакокінетичні особливості антагоністів кальцію
Взаємодія з іншими лікарськими препаратами
Абсолютні протипоказання до призначення антагоністів кальцію
Відносні протипоказання до призначення антагоністів кальцію
Побічні ефекти антагоністів кальцію
Пролонговані форми антагоністів кальцію
ПОХІДНІ ФЕНІЛАЛКІЛАМІНІВ (підгрупа верапамілу)
ПОХІДНІ БЕНЗОДІАЗЕПІНІВ (підгрупа дилтіазему)
ПОХІДНІ ДИГІДРОПІРИДИНІВ (підгрупа ніфедипіну)
Період напіввиведення і тривалість дії похідних дигідропіридину
Дози медикаментів групи антагоністів кальцієвих каналів для лікування стабільної стенокардії напруги
Синдром "відміни" при використанні антагоністів кальцієвих каналів
Лікування синдрому - X
АКТИВАТОРИ КАЛІЄВИХ КАНАЛІВ
ГОСТРІ КОРОНАРНІ СИНДРОМИ
НЕСТАБІЛЬНА СТЕНОКАРДІЯ
Завдання лікувальної програми при нестабільній стенокадії
Зменшення ішемії міокарда
Препарати групи нітрогліцерину
Р-адреноблокатори
Антагоністи кальцію
Зняття больового синдрому
Препарати та методики антитромботичної терапії при НС
Недоліки нефракціонованого гепарину, що мають важливе значення при клінічному застосуванні
Низькомолекулярні гепарини (НМГ)
Переваги НМГ перед НФГ
Порівняльна характеристика низькомолекулярних гепаринів
Порівняльна характеристика НФГ та НМГ
Схема лікування нестабільної стенокардії
ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА
Основні принципи медикаментозного лікування госторого інфаркту міокарда
І. Знеболювання
II. Антиангінальна терапія
Нітрати
(І-адреноблокатори
Показання до призначення р-адреноблокаторів при ПМ
Протипоказання
Схема призначення р-блокаторів при ПМ
Антагоністи кальцієвих каналів у лікуванні ПМ
III. Дезагрегантна терапія НМГ при ПМ
IV Поляризуюча (глкжозо-інсулінова) суміш та магній
V. Тромболізис при інфаркті міокарда
Патофізіологічні основи тромболітичної терапії
Показання до проведення тромболітичної терапії
Протипоказання
Ускладнення тромболітичної терапії
Лікування при кровотечах
Класифікація тромболітичних засобів
Препарати першої генерації
Препарати другої генерації
Препарати третьої генерації
Схеми тромболітичної терапії при гострому інфаркті міокарда
ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ ПРИ ІНФАРКТІ МІОКАРДА
Інгібітори АПФ
Механізми кардіопротекторної та антиангінальної дій інгібіторів АПФ
Показання до призначення інгібіторів АПФ при ПМ
Протипоказання
Тактика призначення інгібіторів АПФ при лікуванні ІМ
Диференційоване лікування ІМ залежно від виду гемодинаміки
ЛІКУВАННЯ КАРДІОГЕННОГО ШОКУ
ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ (ТЕЛА)
ПРИНЦИПИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ
Нормальні показники ліпідограми
Класифікація гіперліпопротеїдемій (ВООЗ, 1970)
Класифікація гіполіпідемічних засобів
I. ПРЕПАРАТИ, ЯКІ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ УТВОРЕННЮ АТЕРОГЕННИХ ЛІПОПРОТЕЇДІВ
Статини
Похідні фібрової кислоти
Нікотинова кислота
Пробукол
Бензафлавін
II. ПРЕПАРАТИ. ЯКІ ГАЛЬМУЮТЬ ВСМОКТУВАННЯ ХОЛЕСТЕРИНУ В КИШЕЧНИКУ
Аніонообмінні смоли або секвестрати жовчних кислот
Рекомендована терапія залежно від типу ГЛП
Показання, схеми призначення, характеристика основних класів гіполіпідемічних препаратів
ІІІ. ФІЗІОЛОГІЧНІ КОРЕКТОРИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ, ЩО МІСТЯТЬ ФОСФОЛІПІДИ ТА НЕНАСИЧЕНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ПІДВИЩЕННЮ ВМІСТУ ЛПВЩ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АРИТМІЙ
Класифікація порушень ритму та провідності серця (робоча група: д-р мед. наук О.С Сичов, доц. Є.О. Білинський, чл.-кор НАН та АМН України, проф. В.А Бобров, проф. В.І. Денискж, д-р мед. наук А.С. Стичинський, проф. В К. Тащук)
Методи діагностики
Молекулярні та клітинні механізми дії антиаритмічних препаратів
Клітинні механізми виникнення аритмій серця (Н. Стівен Сінг, 1995)
Класифікація антиаритмічних препаратів (Е.М. Vangham Williams, B.V. Singh, 1972, D.C. Harrison, 1979)
Класифікація антиаритмічних препаратів залежно від їх впливу на вразливі параметри аритмії (М.Р. Rosen, 1996)
І. КЛАС. БЛОКАТОРИ ШВИДКИХ НАТРІЄВИХ КАНАЛІВ КЛІТИННОЇ МЕМБРАНИ
І. А підклас. Препарати, що подовжують потенціал дії
І. В підклас. Препарати, що вкорочують потенціал дії
І. С підклас. Препарати, що не впливають на тривалість потенціалу дії
II. КЛАС. ?-АДРЕНОБЛОКАТОРИ
III. КЛАС. БЛОКАТОРИ КАЛІЄВИХ КАНАЛІВ (ЗБІЛЬШУЮТЬ ТРИВАЛІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ДІЇ, ПОДОВЖУЮТЬ РЕПОЛЯРИЗАЦІЮ)
IV. КЛАС. АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ
Інші медикаментозні засоби, які використовують для лікування аритмій
Поєднане застосування антиаритмічних препаратів
ЛІКУВАННЯ ЕКСТРАСИСТОЛІЧНИХ АРИТМІЙ
Діагностичні критерії функціональних шлуночкових екстрасистол
Діагностичні критерії органічних шлуночкових екстрасистол
СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНІ ПАРОКСИЗМАЛЬНІ ТАХІКАРДІЇ
Медикаментозне лікування суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії з "вузькими" комплексами QRS
Попередження нападів пароксизмальної суправентрикулярної тахікардії
Лікування суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії з "широкими" комплексами QRS
Лікування мерехтіння та тріпотіння передсердь
Шлуночкові тахікардії
Лікування пароксизмальних шлуночкових тахікардій
Лікування кальцієзалежної шлуночкової пароксизмальної тахікардії
Лікування пароксизмальних порушень ритму серця при синдромах преекзитації
Протирецидивна, підтримуюча терапія при синдромах преекзитації
Лікування порушень функції провідності
Антиаритмічні препарати і схеми лікування в таблицях
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Класифікація серцевої недостатності
Клінічні стадії серцевої недостатності (за Н Д. Стражеском і В.Х. Василенком)
Функціональні класи хворих із серцевою недостатністю за критеріями Нью-Иоркської асоціації серця
Об'єктивні (інструментальні) критерії функціональних класів хворих з хронічною серцевою недостатністю
Механізми розвитку серцевої недостатності
Клінічні, фізичні та інструментальні критерії діагностики систолічної серцевої недостатності (Г. Дзяк та співавт., 2001)
Критерії розмежування систолічної та діастолічної дисфункцій лівого шлуночка (Л.Г. Воронков, 2001)
Основні групи препаратів при лікуванні різних видів серцевої недостатності (Є.П. Свіщенко, 2001)
Медикаментозна терапія хворих із хронічною серцевою недостатністю з систолічною дисфункцією лівого шлуночка
Передозування та ускладнення діуретичної терапії
ІНГІБІТОРИ АПФ У ЛІКУВАННІ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Класифікація інгібіторів АПФ
Фармакологічні особливості інгібіторів АПФ
Показання до призначення інгібіторів АПФ при СН
Протипоказання
Побічні ефекти
Взаємодія з препаратами інших груп
Схема лікування інгібіторами АПФ за рекомендацією Українського наукового товариства кардіологів (2001)
БЛОКАТОРИ ?-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
Доцільність призначення ?-адреноблокаторів при лікуванні СН
Показання до призначення ?-адреноблокаторів при ХСН
Передумова до призначення ?-адреноблокаторів при ХСН
Протипоказання
Схема призначення ?-блокаторів при лікуванні ХСН
Орієнтовна схема титрування доз ?-адреноблокаторів при ХСН із систолічною дисфункцією лівого шлуночка (рекомендована Українським науковим товариством кардіологів, 2001)
СЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ХСН
Класифікація серцевих глікозидів
Механізм дії серцевих глікозидів
Інтоксикація серцевими глікозидами
Зміни на ЕКГ при передозуванні серцевих глікозидів
Взаємодія серцевих глікозидів з препаратами інших груп
ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХСН
Лікування хворих з ХСН та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка
Препарати, які покращують метаболізм в міокарді
МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Класифікація рівнів артеріальної гіпертензії (ВООЗ/МТГ, 1999)
Класифікація стадій есенціальної гіпертензії (витяг з доповіді комітету експертів ВООЗ та Міжнародного товариства з гіпертензії 1993 і 1996 рр )
Класифікація артеріальної гіпертензії за етіологічною ознакою (В.З. Нетяженко, 1997)
Основні патогенетичні механізми артеріальної гіпертензії (Є.П.Свіщенко, 2001)
Класифікація гіпотензивних засобів
Діуретики в лікуванні артеріальної гіпертензії
Механізм антигіпертензивної дії діуретинів
Класифікація діуретиків
Особливості клінічної фармакології тіазидових діуретиків як гіпотензивних засобів
Показання до призначення діуретиків при лікуванні артеріальної гіпертензії
Клінічна фармакологія петльових діуретиків як гіпотензивних засобів
Особливості клінічної фармакології калієзберігаючих діуретиків як гіпотензивних засобів
Використання р-адреноблокаторів при лікуванні артеріальної гіпертензії
Показання до призначення р-адреноблокаторів при артеріальній гіпертензії
Особливості фармакологічного впливу р-адреноблокаторів при артеріальній гіпертензії
?-адреноблокатори без вазодилатуючих властивостей
Неселективні
?1-селективні
Р-адреноблокатори з вазодилатуючими властивостями
Неселективні
?1-селективні
Блокатори ?- та ?-адренорецепторів з вазодилатуючими властивостями
Поєднане призначення ?-адреноблокаторів з діуретиками при лікуванні артеріальної гіпертензії
Найпоширеніші комбінації ?-адреноблокаторів та діуретиків при лікуванні артеріальної гіпертензії
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ У ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Механізм антигіпертензивної дії антагоністів кальцію
Клініко-фармакологічні особливості антагоністів кальцію при артеріальній гіпертензії
Похідні дипдропіридинів у лікуванні артеріальної гіпертензії
Комбіноване застосування антагоністів кальцію з іншими антигіпертензивними препаратами
ІНГІБІТОРИ АПФ У ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Показання до призначення
Показання до призначення комбінованих препаратів (інгібітор АПФ+діуретик)
Протипоказання
Взаємодія з препаратами інших груп
Передозування
Порівняльна характеристика Інгібіторів АПФ
Основні клініко-фармакологічні показники інгібіторів АПФ, які використовують при лікуванні артеріальної гіпертензії
Динаміка зміни артеріального тиску на фоні курсового застосування різних груп інгібіторів АПФ у хворих з артеріальною гіпертензією
Схема дозування інгібіторів АПФ при лікуванні артеріальної гіпертензії
Доцільність поєднаного призначення інгібіторів АПФ з іншими антигіпертензивними засобами
Блокатори АТ1-ангіотензинових рецепторів як гіпотензивні засоби
Клінічні ефекти ангіотензину I1, які виникають при блокаді АТ1-рецепторів
Класифікація блокаторів AT1-ангіотензинових рецепторів
Клініко-фармакологічні показники блокаторів АТ1-ангіотензинових рецепторів
?-АДРЕНОБЛОКАТОРИ В ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Фізіологічне значення а-адреноблокаторів
Класифікація ?-адреноблокаторів
Неселективні ?-адреноблокатори
Селективні а-адреноблокатори
Антигіпертензивні засоби з центральним механізмом дії
Агоністи ?2-адренорецепторів
Агоністи І1,-імідазолінових рецепторів
Симпатолітики з центральною та периферичною діями
Гуанетидинові симпатолітики
Гангліоблокатори
Вазодилататори
Класифікація вазодилататорів
Артеріальні вазодилататори
Змішані (артеріоло-венозні) вазодилататори
Нові антигіпертензивні засоби
Блокатори рецепторів ендотеліну
Блокатори та активатори серотонінових рецепторів
Інгібітори нейтральної ендопептидази
Антагоністи допамінових рецепторів
Інгібітори реніну
ППЕРТЕНЗИВНІ КРИЗИ
Класифікація гіпертензивних кризів
Методика призначення гіпотензивних препаратів для лікування ускладнених гіпертензивних кризів
Схеми призначення гіпотензивних засобів для лікування неускладнених гіпертензивних кризів
Сучасні принципи лікування хворих з артеріальною гіпертензією
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Кардиология
  • merlin
  • 0
  • 24 161

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Мы используем файлы cookie!
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...