Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник

Год выпуСкачати безкоштовно книгу «Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики», Огнев А.В.ска: 2005

Автор: В.А. Огнев

Жанр: Здравоохранение

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Соціальна медицина та організація охорони здоров'я це самостійна наука, яка вивчає здоров'я населення, фактори, що впливають на нього, науково обґрунтовує і розробляє заходи по збереженню і поліпшенню суспільного здоров'я, а також розробляє нові форми і методи організації і управління системою охорони здоров'я.
Як предмет викладання соціальна медицина і організація охорони здоров'я включає в себе історію виникнення і розвитку соціальної медицини і організації охорони здоров'я, медичну (біологічну) статистику, здоров'я населення, організацію і управління охороною здоров'я.
Вивчення та засвоєння цього предмету має велике значення для майбутніх лікарів різних фахів, яким в процесі своєї практичної діяльності необхідно буде аналізувати стан здоров'я своїх пацієнтів, діяльність закладів охорони здоров'я, вирішувати задачі пов'язані з охороною здоров'я населення.
Основною метою підготовки цього посібника є сприяння студентам для успішного оволодіння знаннями і навичками загальних основ соціальної медицини і організації охорони здоров'я і якісної підготовки їх до державного інтегрованого ліцензійного іспиту Крок-2. Автори прагнули викладати навчальний матеріал послідовно, в доступній для студентів формі, зберігаючи при цьому наукову основу змісту і логіку висловлювання. Матеріал викладений по схемі від простого до складного. Спочатку розглядаються елементарні поняття предмету, потім наведені тестові завдання, які потребують логічного мислення. При складанні тестових завдань ми кожного разу підкреслювали, що охорона здоров'я населення є однією із найважливіших пріоритетних задач кожної цивілізованої держави, і цей пріоритет закріплений в національних нормативно-правових документах.
Навчальний посібник складено відповідно з навчальним планом для студентів 4, 5 і 6 курсів. В ньому розглянуті основні розділи соціальної медицини і організації охорони здоров'я. Перед тим як видавати тестові завдання, вони на протязі 3 років проходили апробацію в умовах кафедри, при цьому використовували комп'ютерні програми кафедри для тестування. В навчальному посібнику «Тестові завдання із соціальної медицини» узагальнені результати багаторічної праці викладачів кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я ХДМУ.
При підготовці посібника широко використовувалися раніше видані підручники, навчальні посібники, тестові завдання, які впроваджені в систему медичної освіти, нормативно-правові документи і інші матеріали, які доступні для студентів в умовах вищого навчального закладу.
Автори сподіваються, що посібник буде корисним при підготовці спеціалістів в області соціальної медицини та організації охорони здоров'я та внесе певний вклад в удосконалення навчального процесу в вищій школі. Ми впевнені, що навчальний посібник буде сприяти ефективному освоєнню дисципліни.
Зміст навчального посібника
«Тестові завдання із соціальної медицини»

 1. Мета і перелік навичок та умінь по соціальній медицині та організації охорони здоров'я
 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука і предмет викладання
 3. Основи біологічної статистики
 4. Організація та проведення статистичного дослідження, його етапи
 5. Відносні величини
 6. Графічне зображення статистичних даних
 7. Варіаційні ряди, їх види та приципи побудови
 8. Середні величини, методика їхнього обчислення
 9. Характеристика різноманітністі ознак
 10. Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження
 11. Непараметричні методи оцінки вірогідности різниці результатів статистичного дослідження
 12. Динамічні ряди і їх характеристика
 13. Метод стандартизації
 14. Кореляційно-регресійний аналіз
 15. Здоров'я населення. Фактори, що впливають на здоров'я
 16. Методика обчислення й оцінки демографічних показників
 17. Методика вивчення ахворюваності. Обчислення та оцінка показників окремих видів захворюваності
 18. Інвалідність населення
 19. Фізичний розвиток населення
 20. Медико-соціальні аспекти найважливіших захворювань серед населення
 21. Системи охорони здоров'я населення у світі, їх характеристика. ВООЗ, її призначення
 22. Організація медичної допомоги населенню України
 23. Організація лікувально-профілактичної допомоги міському населенню
 24. Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню
 25. Організація лікувально-профілактичної допомоги робітникам промислових підприємств
 26. Охорона материнства та дитинства
 27. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги
 28. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям
 29. Сімейна медицина, організація та планування медико-санітарної допомоги на її засадах
 30. Ліцензування медичної практики та акредитація лікувально-профілактичних закладів
 31. Медичне страхування населення
 32. Контроль якості діагностики та лікування хворих. Аналіз та оцінка діяльності лікарні за моделлю кінцевих результатів
 33. Організація та проведення медико-соціальної експертизи тимчасової непрацездатності
 34. Організація та проведення медико-соціальної експертизи стійкої непрацездатносте
 35. Організація работи закладів санітарно-епідеміологічної служби
 36. Основи та принципи управління системою охорони здоров'я
 37. Методи й засоби медико-гігієнічного навчання й виховання населення
 38. Коди правильних відповідей на тестові завдання
Список літератури, яка використовувалась при підготовці навчального посібника

скачатинавчальний посібник: «Тестові завдання із соціальної медицини»
Здравоохранение
 • gogsi
 • 0
 • 23 731

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Мы используем файлы cookie!
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...